CULTURA VIVA
2010
Universidad Javeriana de Bogota.
Barcelona. Meeting Room.42 alumnes

Del 4 al 8 de juliol de 2011.

Taller realitzat per a la universidad Javeriana de Bogota, juntament amb Curro Claret.

els moviments migratoris son cada vegada més habituals. El anomentat "xoc cultural” juntament amb altres factors, genera processos complexos i difícils de relaciónar entre els que venen de fuera y els “locals”. Aquest taller preten explorar, a mode de lleugera introducció, com el disseny, pot intentar sugerir “trobades interculturals” positives que favoreixin i enriqueixin aquestes relacions.

+ Informacio y Resultats

cultura vivacultura vivacultura vivacultura viva