REUS
2010

Universidad Javeriana de Bogota.
Bogotà. Edificio Fernando Baron. Bogotá. Colombia. 61 alumnes

/16/08/10- 27/08/10)

Taller realizat per a la universidad Javeriana de Bogota.

El taller consisteix en reflexionar sobre conceptes com reutilitzar, reus i reciclatge. La idea es Reusar un material
concret. Reflexionar sobre de si Reciclar implica un proces industrial i como diseñadors i arquitectes treballen
en el concepte i execucións de diferents projectes de Reciclatje de la lona de vinil.

+ Informacio i Resultats