INDIVIDUAL EXHIBITIONS

NOT MADE IN CHINA
Antiga Audiència de Tarragona
(5/12/2010 - 22/12/2010)

TYPICAL
Art Emergent 09.
Serveis Territorials de Tarragona.
(3/09/2009 - 25/09/2009)