TEACHING

- Various workshops in national and internacional design schools.

- Product Design Teacher. EASD Llotja. Materials and Tecnology. Projects of Industrial Design 3,4 and Final Projects Thesis. (Course 2013-14, 2014-15)

- Teacher. Teory and science of design. Escola Massana, Municipal center. 2on of Cicle Formatiu Superior de Modelisme Industrial (2014 - 2015).

- Final Projects Mentor.
GSD –
UPC.Barcelona (2008-2012)

- Substitutión Cicles formatius de grau superior "Programació de la producció en fabricació mecánica” , “Disseny en fabricació mecánica”,”Soldadura i calderería” I “Construccions metàl·liques”. Institut Escola del Treball.
(2011)

- Substitution Cicles formatius de grau superior d'interiorisme, Arquitectura Efímera, Moblament, Estudis superiors de Dissenys d'interiors.
Deia Disseny. Escola d'art superior de disseny d'interiors.
(2010)

- Projects IV.
IED Barcelona. Curso 2009-2010

- Tecnologí I. Process and Materials.
GSD – UPC. Barcelona. Curso 2009-2010