DOCENCIA

- Numerossos tallers, curssos i workshops en escoles nacionals i internacionals.

- Professor de Disseny de Producte. - EASD Llotja. Materials i Tecnologia. Projectes de disseny industrial de 3er curs i Tesis de Projecte Final d'Estudis. (Curs 2013-14, 2014-15)

- Professor Teoria i cičncia del disseny. - Professor Escola Massana, Centre Municipal. 2on de Cicle Formatiu Superior de Modelisme Industrial (2014 - 2015).

- Tutor Projectes Finals de Carrera GSD – UPC.Barcelona. (Curs 2008-2012)

- Substitució Cicles formatius de grau superior “Programació de la producció en fabricació mecánica” , “Disseny en fabricació mecánica”,”Soldadura i calderería” I “Construccions metàl·liques”. Institut Escola del Treball
(2011)

- Substitució
Cicles formatius de grau superior d'interiorisme, Arquitectura Efímera, Moblament, Estudis superiors de Dissenys d'interiors.

Deia Disseny. Escola d'art superior de disseny d'interiors.
(
2010)

- Asignatura de Projectes IV.
IED Barcelona.
(Curs 2009-2010)

- Asignatura de Tecnología I.
Procesos y Materiales.
GSD – UPC.Barcelona.
(Curs 2009-2010),(10-11)