MUELA PALILLERO
Ceramica. Blanca
Cha-Cha Original
2007

Per aixecar a aquest objecte marginat i malvist, s'utilitza els límits de la ironia, per presentar les consequencies del seu no ús.